MALTA : Een eeuwenoud eilandje in de Middellandse Zee

Een heel bijzonder eilandje dat slechts zo groot is als één negende van de provincie Antwerpen. Het is zo bijzonder omdat hun geschiedenis ver teruggaat, tot zelfs meerdere eeuwen vóór Christus. De Grieken, de Romeinen, de Arabieren, de Fransen, de Spanjaarden en ook de Engelsen hebben er hun cultuur en gewoonten achtergelaten. Inheemse dieren zijn er niet, er zijn ook geen bossen en de plantengroei is er eerder schraal maar heel apart. In de steden vindje wel mooi aangelegde tuinen met exotische bomen en bloemen en de ommuurde tuintjes van de inwoners zien er ook heel kleurrijk uit. De zee is bijna overal te zien en alleen de kliffen aan de zuid-oostkant zijn enkele  honderden meters hoog. In het binnenland, maar ook aan de kust vindt men opgravingen die zeer goed beschermd worden door overkoepelingen. De pittoresque stadjes trekken veel toeristen, de vissersdorpjes eveneens. Honderden lijnbussen brengen je tot alle uithoeken van het eiland en ook weer terug. Het weer is het jaar rond zacht met erg hete zomers. Valletta, de hoofdstad is schilderachtig mooi, zo mooi dat je er niet op uitgekeken raakt. Ze is gelegen tussen twee inhammen en dus omgeven door de blauwe zee. De verfraaiingen zijn nog bezig want volgend jaar wordt ze een van de Culturele hoofdsteden van Europa! Wil je ze bezoeken wacht dan liefst tot de grootste drukte hieromtrent  voorbij is…
MALTA : A very old little island in the Mediterranean Sea
A very special island that is only as large as one ninth of the province of Antwerp. It is so special because their history goes back a long way, even several centuries before Christ. The Greeks, the Romans, the Arabs, the French, the Spaniards and also the English have left their culture and customs behind. There are no native animals, there are no forests and the vegetation is rather poor but very special. In the cities you will find nicely landscaped gardens with exotic trees and flowers and the walled gardens of the inhabitants look very colorful. The sea can be seen almost everywhere and only the cliffs on the south-east side are several hundred meters high. In the interior, as well as on the coast, there are excavations that are very well protected by domes. The picturesque towns attract many tourists, the fishing villages as well. Hundreds of regular buses bring you to all corners of the island and back again. The weather is mild year round with very hot summers. Valletta, the capital is picturesque, so beautiful that you do not get tired of looking at it. She is situated between two inlets and thus surrounded by the blue sea. The embellishments are still busy because next year she will become one of the European Capitals of Culture! If you want to visit the Island, preferably wait until the biggest crowds are over …
MALTA: Una antigua isla en el Mediterráneo
Una isla muy especial que es tan grande como una novena parte de la provincia de Amberes. Es tan especial porque su historia se remonta lejos, incluso varios siglos antes de Cristo. Los griegos, los romanos, los árabes, los franceses, los españoles y también los ingleses han dejado atrás su cultura y sus costumbres. No hay animales nativos, no hay bosques y la vegetación es bastante pobre pero muy especial. En las ciudades encontrará bonitos jardines con árboles y flores exóticas y los jardines amurallados de los habitantes se ven muy coloridos. El mar se puede ver casi en todas partes y solo los acantilados en el lado sureste tienen varios cientos de metros de altura. En el interior, así como en la costa, hay excavaciones que están muy bien protegidas por cúpulas. Las pintorescas ciudades atraen a muchos turistas, los pueblos de pescadores también. Cientos de autobuses regulares lo llevan a todos los rincones de la isla y viceversa. El clima es templado durante todo el año con veranos muy calurosos. Valletta, la capital es pintoresca, tan hermosa que no te cansas de ella. Ella está situada entre dos ensenadas y rodeada por el mar azul. ¡Los adornos todavía están ocupados porque el próximo año se convertirá en una de las Capitales Europeas de la Cultura! Si desea visitarlos, preferiblemente espere hasta que las mayores multitudes han terminado

 

Tien jaar geleden in het zonnige Praag…

Op een citytrip is er op korte tijd heel wat te bekijken, bij 28 graden Celsius was dat soms  wel een beetje zwaar. Toch liepen we van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat rond in die wondermooie  “Gouden stad”. Van de Karelsbrug tot de Praagse Burcht en over het Wensceslasplein naar de St Vituskathedraal. De stad met de 100 torens is ook de stad van Kafka en het Gouden Straatje, van de Moldau en het Nationaal Theater tot het Dansend Huis en de Televisietoren in de nieuwe stad. Josefov met het Joodse kerkhof waar de graven boven op elkaar gestapeld zijn, maakte grote indruk, het Joods Museum evenzeer!  Hier vind je ook het geboortehuis van Franz Kafka, de beroemde schrijver. Tot slot nog een leuk bezoek aan het speelgoedmuseum  met wel duizend exemplaren van Barbie, allen om ter mooist uitgedost. Een tochtje met de boot op de Moldau maakte het geheel compleet. Moe maar tevreden keerden we terug naar huis: Onvergetelijk

Ten years ago in sunny Prague…

On a city trip is in a short ride a lot to see, with 28 degrees Celsius though it was sometimes a bit heavy. Yet we walked from early morning till late evening around in that wonderful “Golden City“. From the Charles Bridge to Prague Castle and from the Wenceslas Square to the St. Vitus Cathedral. The city of 100 towers is also the city of Kafka and the Golden Lane, of the Moldau and the National Theatre to the Dancing House “Fred and Ginger” and of the Television Tower in the modern town. Josefov, in the northern part of the city,  contains the Jewish cemetery which made a great impression, here graves are stacked on top of each other.The Jewish Museum was impressing too!  Josefov where many Jews lived is also the birthplace of Franz Kafka, the famous writer. Finally we payed a nice visit to the Toy Museum, with thousands of Barbie copies with the most fancy clothes. A ride by boat on the Moldauriver made the trip complete. Tired but happy we returned home: Unforgettable

Hace diez años en Praga…

En un citytrip es mucho para ver en unos dias, a 28 grados Celsius a veces era un poco pesado. Sin embargo, caminamos desde la mañana temprano hasta la noche alrededor de la maravillosa “Ciudad de Oro”. Desde el Puente de Carlos al Castillo de Praga y de la Plaza Wenceslao a la Catedral de San Vito. La ciudad con 100 torres es también la ciudad de Kafka y de la Calle de Oro, del rio Moldava y del Teatro Nacional, de la Casa Danzante “Fred and Ginger” y de la Torre del Televison en la ciudad moderna. En Josefov se situa el cementerio judío, donde las tumbas son apiladas una encima de la otra, causó una gran impresión, el museo judío por igual! Aquí es también el lugar de nacimiento de Franz Kafka, el famoso escritor. Por último una visita al Museo del juguetes con cientos de copias de Barbie vestido con trajes hermosos. Un paseo en barco por el río Moldava hizo completa la viaje. Cansado pero feliz de regresar a casa: Inolvidable

Een gevarieërde West-Amerika toer

Big cities, big Canyons, big fun dat is Amerika! Achter elke draai een ander landschap, andere kleuren, andere vormen! Alles zo wondermooi en spectaculair. Drie grote steden   om te bewonderen en je over te vérwonderen. Dit is West-Amerika op zijn grootst, zijn leukst en zijn meest fantastisch. Wie nog niet op bezoek is gegaan in dit grote land moet absoluut met dit deel beginnen. Je hebt er alles: Natuur,  cultuur, kitsch en fun!

GOD BLESS AMERICA

Big cities, big canyons, big fun that’s America! Behind each turn a different landscape, different colors, different shapes! All so beautiful and spectacular. Three major cities to admire and to wonder about. This is Western America at its greatest, his funniest and most fantastic. Who has not yet visited this great country should definitely start with this part. You have everything here: Nature, culture, kitsch ánd fun!

GOD BLESS AMERICA

Las grandes ciudades, grandes cañones, diversión grande, esto es América! Detrás de cada turno un paisaje diferente, diferentes colores, diferentes formas! Todo muy bonito y espectacular. Tres grandes ciudades para admirar y maravillarse. Este es el oeste de América en su más grande, el más divertido y más fantástico. Que todavía no ha visitado  este gran país debe sin duda comenzar con esta parte. Usted tiene todo aqui: la naturaleza, la cultura, el kitsch y divertido!

QUE DIOS BENDIGA AMERICA

Deze diashow vereist JavaScript.

Reizen doorheen het moderne China!

Het was een echte ‘rush’ doorheen het nieuwe China! Van Shanghai naar Klein Tibet, van daaruit naar Xi’an en dan weer verder naar Peking. Shanghai met zijn indrukwekkende skyline maar ook met zijn een knusse wandelpromenade langs de Huangpurivier was schitterend! Kungming kreeg een prachtige nieuwe luchthaven en in de omgeving van Yangshuo konden we een énigmooie show bekijken op de Li rivier. Een tochtje op een bamboevlot door het mooie Karstgebergte voelde als een droom die waar werd. Klein Tibet was heel charmerend vanwege zijn vele kloosters en hun boeddhistische monniken en monnikjes. De kleurige vlaggetjes zorgden samen met de helderblauwe hemel voor een oogverblindend decor. Ook het machtige uitgegraven leger in Xi’an was een nooitgezien schouwspel. Peking toonde ons zijn eeuwenoude schatten en cultuur, de duizenden kilometers lange muur slingerde als een ware zinsbegoocheling door de groene omgeving.  Het Tienanmenplein baadde in het felle zonlicht en toonde nog altijd het beeld van de Grote Leider Mao. Tot slot van een lange reis kregen we een lekkere maaltijd van Peking eend in een hiervoor bekend restaurant. Met een adembenemende acrobatenshow sloten we de feestelijkheden in China af.

It was a real rush through the new China! From Shanghai to Little Tibet, then on to Xi’an and finally to Beijing. Shanghai with its impressive skyline, but also with its cozy promenade along the Huangpu river was magnificent! Kung Ming got a beautiful new airport and near Yangshuo we could see an exceptional show on the Li River. A ride on a bamboo raft through the beautiful Karst mountains felt like a dream come true. Little Tibet was very charming because of its many monasteries and their Buddhist monks. The colored flags brought, together with the bright blue sky, a dazzling decor. The mighty army excavated in Xi’an was an unprecedented spectacle. Beijing showed us its ancient treasures and culture, the thousands of kilometers long wall swung like a true delusion in the green surroundings. Tiananmen Square was bathed in bright sunlight and still showed the image of the Great Leader Mao. At the end of a long journey we were given a meal of Peking duck in a famous ‘duck’ restaurant. With a breathtaking acrobatic show we closed the festivities in China…

Fue una carrera real a través de la nueva China! De Shanghai a Tíbet, y luego a Xi’an y  Pekín. Shanghai, con su impresionante horizonte, sino también con su paseo agradable a lo largo del río Huangpu era magnífico! Kung Ming tiene un hermoso nuevo aeropuerto y cerca de Yangshuo pudimos ver un espectáculo exceptional en el río Li. Un paseo en una balsa de bambú a través de las hermosas montañas de piedra caliza se sentía como un sueño hecho realidad era. Pequeño Tíbet era muy encantador debido a sus numerosos monasterios y sus monjes budistas. Las banderas de colores hechos con el cielo azul brillante para una decoración deslumbrante. El poderoso ejército excavado en Xi’an era un espectáculo sin precedentes. Beijing nos mostró sus tesoros antiguos y su cultura, a miles de kilómetros de largo de la Pared balanceó como un verdadero delirio a través de los verdes alrededores. Plaza de Tiananmen estaba bañado en luz del sol y aún mostraba la imagen del gran líder Mao. Al final de un largo viaje nos dieron una comida de pato de Pekín en un restaurante conocido previamente. Con un impresionante espectáculo acrobático cerramos las festividades en China.

Betoverend India

 

 India zien is met twee voeten op de grond komen. Wat men hier ziet tart soms alle verbeelding: verwaarloosde kinderen, gehandicapte bedelaars, allerlei ongedierte en de meest curieuze tempels gewijd aan de banaalste dingen. Maar ook kleurig geklede vrouwen en meisjes, vriendelijke gezichten van meestal knappe mensen en de zwartste ogen van nieuwsgierige kinderen. Gerestaureerde paleizen werden tot de mooiste hotels herschapen. Overal komt men hindoes of sikhs tegen in feestelijke gewaden op weg naar hun tempel. Sommige mensen willen hier nooit meer terugkomen, anderen verblijven er soms maandenlang in de ban van één of andere goeroe! Ikzelf heb het beleefd en prachtig , mysterieus en betoverend bevonden! India is een inspirerend land dat langzaam op weg is om samen met zijn religieuze manier van leven ook een moderne samenleving op te bouwen. Hiervoor zal zeker nog veel water door de Indische oceaan moeten stromen en de levensvisie zal voorzeker drastisch moeten veranderen. Maar desalniettemin is India een veelbelovend land!

Enchanting India.

See India is coming to the ground with two feet. What we see here sometimes defies all imagination: Neglected children, handicapped beggars, all kinds of vermin and the most curious temples dedicated to the most banal things. But also colorfully dressed women and girls, mostly friendly faces of handsome men and the blackest eyes of curious children. Restored palaces were transformed into the finest hotels. Everywhere one comes we see Hindus in festive robes on their way to the temple. Some people would never go back , others staying sometimes for months under the spell of some guru! I myself have experienced it and found it is beautiful, mysterious and enchanting! India is an inspiring country slowly on its way to building a modern society together with his religious way of life. For this there surely has to flow much water through the Indian Ocean and the view of life will certainly have to change drastically. But nonetheless India is a promising country!

Encantado por la India.

India es venir al suelo con dos pies. Lo que vemos aquí a veces desafía todas imaginación: niños abandonados, mendigos discapacitados, todo tipo de alimañas y los templos más curiosas dedicadas a las cosas más banales. Pero también vestido colorido las mujeres y las niñas, en su mayoría caras amables de hombres guapos y los ojos más negros de niños curiosos. Palacios restaurados se transformaron en los mejores hoteles. En todas partes se llega contra los hindúes con ropas festivas en su camino hacia el templo. Algunas personas nunca volvería aquí, otros permanecer allí a veces durante meses bajo el hechizo de algún gurú! Yo mismo lo he experimentado que es hermoso, misterioso y encantador! La India es un país inspirador lentamente en su camino hacia la construcción de una sociedad moderna junto con su forma de vida religiosa. Para esto seguramente que una cantidad de agua debe fluir a través del Océano Índico y la visión de la vida sin duda tendrá que cambiar drásticamente. Pero, no obstante, la India es un país prometedor

Peruviaanse prenten als parels

Het is al enkele jaren geleden, namelijk in 2007, dat ik Peru bezocht. De talrijke mooie sites van de Inca’s, de kleurrijke klederdracht van de bevolking, de koloniale gebouwen en de prachtige natuur zijn onvergetelijk. De temperatuur is dán rond het vriespunt en wat later snikheet. De armoede van de bevolking is soms schrijnend en klein en groot probeert op alle manieren om aan geld te komen. De bruine met donkerrood gekleurde wangetjes van de kinderen in de Andes wekken een warm gevoel op, ze stelen je hart met hun karbonkels van ogen. Macchu Pichu is adembenemend, ik stond er met open mond naar te kijken, tranen in de ogen… In de jungle beleefde ik onverwachte avonturen en had er nog maandenlang plezier van…

Het arme land ontvangt toeristen met open armen want er is nog zoveel te verwezenlijken….

Peruvian pictures like pearls

In 2007 I visited Peru, it’s  already  a few years ago. The many beautiful sites of the Incas, the colorful costumes of the population, the spanish colonial buildings and the beautiful nature are unforgettable. The temperature is sometimes freezing and broiling later on. The poverty of the people is sometimes poignant and all are trying in many ways to earn money. The brown with darkred colored cheeks of the children in the Andes generate a warm feeling,  with their eyes like carbuncles they steal your heart right away. Macchu Pichu is breathtaking, I stood watching it open-mouthed and with tears in my eyes … In the jungle I experienced unexpected adventures and still had several months of fun …

The poor country receives tourists with open arms because there is yet to achieve so many things…

Impresiones peruanos como perlas.

Unos años pasado, en 2007, visité Perú. Los muchos sitios bonitos de los incas, los trajes coloridos de la población, los edificios coloniales y la hermosa naturaleza son inolvidables. La temperatura está cerca de la congelación y luego se asar a la parrilla. La pobreza de la población es a veces doloroso y grandes y pequeños están tratando por todos medios para ganar dinero. Los mejillas rojos marrones de los niños en los Andes generan una sensación de calor, que robar su corazón con sus ojos carbunclos. Macchu Pichu es impresionante, me quedé mirando con la boca abierta , lágrimas en los ojos … En la selva me experimentado aventuras inesperadas y todavía tenía varios meses de alegría …

La pobre país recibe a los turistas con los brazos abiertos porque hay sin embargo mucho para lograr…

Deze diashow vereist JavaScript.